Ostutingimused

Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna ostax.ee (edaspidi ostax.ee e-pood) omanik Ostax OÜ vahel, ostax.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ostax.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Ostax OÜ on õigustatud ostax.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.ostax.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.ostax.ee.  Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Ostax  OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Hinnad
2.1. Ostax.ee e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Maksmine”.

3.2. Teid suunatakse edasi maksmise valikutesse, kus teil on võimalus luua endale konto või siis konto olemasolul sisse logida. Tellimust saab esitada ka ilma kontota.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) pärast tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ostax OÜ arvelduskontole.

3.5. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 10.00-18.00).

Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) internetipanga kaudu. (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay.)

2) on võimalik taotleda järelmaksu. Järelmaksu saab taotleda, kui vajutate kassas olevale järelmaksu kastile.

3) krediitkaardiga (Visa või MasterCard)

4.3. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.
4.4 Makseid võetakse vastu eurodes.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale, vastavalt Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud viisil.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetatakse kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-5 tööpäeva. Maksimaalne tarneaeg on kuni 30 päeva.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Ostax OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Tooted toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine on võimalik, võttes ühendust ostax.ee e-poega, lisandub lisatasu.

5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Ostax OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6.  Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@ostax.ee või ostax.ee kontakttelefonile 53366731. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse, pärast ekspertiisi. Juhul, kui Te seda ei tee ei vastuta me.

defekti eest, mis on põhjustatud tootja poolt;
komplekti kuuluvate osade puudumise eest, mida on võimalik märgata peale vaadates.
Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Ostax.ee elektronposti aadressile info@ostax.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Kõikidele Ostax.ee e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel info@ostax.ee ning tagastama seejärel ostax.ee e-poele tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud ostax.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Ostax OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Ostax OÜ’st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on  Ostax Ü’l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Ostax OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Ostax OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Ostax OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

7.3. Ostax OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Ostax OÜ kulul.

7.5. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati  Ostax OÜ. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Ostax OÜ üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Ostax OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Ostax  OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Ostax OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Ostax OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist ostax  OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused
9.1. Kõiki Ostax.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus Ostax OÜ-le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Ostax OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Ostax OÜ vahel seoses ostax.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse (aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee) või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Täpsem info vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta www.tarbijakaitseamet.ee ja www.komisjon.ee.

Diskleimer
10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Ostax OÜ jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Ostax OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 ostax.ee jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR’i maksev toode on järsku müügis 50 EUR’iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4 Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.

Antud juhul ostax.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses.

Uudiskirjaga liitumine